Аналіз та інтерпретація художнього тексту (3 курс)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Мета курсу

Дати майбутнім учителям школи, перекладачам, філологам основи фахової підготовки з аналізу художнього тексту. Допомогти студентам розкрити художню цінність творів літератури. Спецкурс націлений на методологічну допомогу студентам-філологам, фахівцям, що мають справу зі словом: – подати загальну панораму існуючих у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві методів аналізу художнього тексту; – розвинути навички філологічного аналізу художніх творів у єдності змісту та форми; – удосконалити вміння творчої та професійної інтерпретації художніх текстів.

Програмні результати навчання

Cтудент повинен знати новітні методи аналізу художнього тексту і застосовувати їх на практиці. На кожному семінарському занятті студент має запропонувати власну, авторську, інтерпретацію тексту на основі засвоєних методів аналізу твору. Ці розвідки можуть стати основою доповідей на наукових конференціях, науково-дослідницьких робіт, курсових, бакалаврських і магістерських робіт, наукових статей для фахових видань.

Автори курсу

Викладачі

Вишницька Юлія Василівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 0 2 0 0 0
Години (60)
Лекції 14 0 14 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 14 0 14 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 0 4 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 0 28 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1