Основи лідерства

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Під час вивчення дисципліни буде зроблений акцент на розвиток лідерських якостей, а також компетентностей, здатних підвищувати ефективність у будь-якій сфері професійної діяльності. Основне завдання дисципліни – формування активної позиції у вирішенні проблем як особистого і професійного життя, так і у суспільній сфері діяльності. Студенту надається можливість створення та закріплення позитивного досвіду лідерської поведінки та взаємодії з послідовниками. Викладання дисципліни передбачає використання різних форм занять – інтерактивні лекції, практичні та семінарські заняття, тренінги, дистанційні форми навчання.

Мета курсу

Виявлення, формування, розвиток і вдосконалення лідерських вмінь та якостей студентів

Програмні результати навчання

Знати: – сутність лідерства; відмінність лідерства від менеджменту; – характеристики основних теорій лідерства; – стилі лідерства; методи мотивування людей; делегування повноважень; використання засобів комунікації. Вміти: – виявляти лідерський потенціал; – застосовувати на практиці принципи відповідальності, служіння людям, ініціативності; – формувати та підвищувати ефективність команди. Розуміти: – сутність фундаментальних трансформацій, які відбуваються у соціумі; – шляхи налагодження взаємовигідного партнерства; – роль цінностей в організації, дотримання етичних норм.

Автори курсу

Костянтин Олександрович Линьов

Підрозділ

Кафедра управління ,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Костянтин Олександрович Линьов

Період навчання

3-й рік, 4-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 2 2 2 2