Громадські об’єднання в Україні

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс містить лекційну частину, практичні заняття, самостійну роботу. Під час аудиторної роботи студенти мають змогу ознайомитись з основними правовими категоріями та процесами під час розгляду наступних тем: Конституційно-правовий статус громадських об'єднань в Україні. Взаємодія громадських об'єднань з державною в Україні. Правові засади організації та діяльності політичних партій в Україні. Правовий статус релігійних організацій в Україні. Правові основи організації та діяльності професійних спілок в Україні. Нормативне регулювання організації і функціонування молодіжних та дитячих громадських організацій в Україні. Правовий статус благодійних організацій в Україні.

Мета курсу

Сформувати уявлення про конституційно-правове регулювання статусу об’єднань громадян в Україні: політичних партій, профспілкових організацій, творчих організацій, релігійних організацій та ін. в Україні; розвивати вміння обґрунтовувати власну правову позицію у цій сфері та вміння аналізувати правові явища; виховувати впевненість у необхідності дотримання правових норм

Програмні результати навчання

- знання порядку утворення та функціонування об’єднань громадян в Україні, - знання функцій, форм та методів діяльності об’єднань громадян в Україні, - вміння створювати громадські об'єднання в Україні.

Автори курсу

Богашов Олексій Анатолійович

Викладачі

Богашов Олексій Анатолійович

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 2 2 0 0
Години (60)
Лекції 16 16 16 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 12 12 12 12 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0