ІКТ прогнозування соціальних процесів

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У курсі передбачено надати системних відомостей про інформаційні комп’ютерні технології прогнозування соціальних процесів як про наукову дисципліну, що вивчає особливості функціонування комп’ютерних технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства, планування і прогнозування завдань за допомогою комп’ютерних технологій.Вивчення дисциплiни базується на знаннях, якi отримані студентами при вивченні дисциплін: "Математичне моделювання", "Теорія ймовірності та математична статистика", “Моделі і структури даних”, " Сучасні ІКТ".

Мета курсу

надання системних відомостей про інформаційні комп’ютерні технології прогнозування соціальних процесів як про наукову дисципліну, що вивчає особливості функціонування комп’ютерних технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства, планування і прогнозування завдань за допомогою комп’ютерних технологій.

Програмні результати навчання

- Випускники здобудуть фундаментальні знання та розуміння, що належать до актуальних напрямів наукових досліджень в інформатиці, таких як соціальна інформатика, прогнозування соціальних процесів, методологія і методи наукових досліджень. Масштаб цих знань буде достатнім, щоб успішно стажуватися в одній із наукових груп. - Випускники матимуть достатні наукові знання і навички із моделювання соціальних процесів, сучасних програмних засобів для прогнозування соціально-економічних процесів, щоб успішно проводити наукові дослідження під наглядом наставника. - Випускники будуть здатні вимірювати фізичні й інші показники соціальної інформатики для виконання досліджень шляхом планування, виконання та аналізу експериментів, досліджуючи отримані результати в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки, враховуючи ступінь невизначеності. - Випускники матимуть достатні наукові навички в галузі прогнозування соціально-економічних процесів для того, щоб успішно проводити наукові дослідження під наглядом наставника. - Випускники будуть достатньо обізнаними із різними теоріями в галузі прогнозування соціально-економічних процесів, що дозволить їм критично аналізувати публікації на цю тему.

Автори курсу

Машкіна Ірина Вікторівна

Викладачі

Машкіна Ірина Вікторівна

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 6 1 1
Максимальна кількість 6 1 1