Біоетика


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійно- практичної підготовки бакалаврів напряму «Здоров’я людини». Дисципліна слугує для всебічної і гармонійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації на гуманістичних засадах з метою оптимізації відновлення та збереження здоров’я

Мета курсу

розширення базової фахової компетентності бакалаврів напряму підготовки «Здоров’я людини» з питань визначення етичних проблем у взаємодії лікаря і пацієнта, дослідження соціальних, екологічних, медичних та соціально-правових проблем, що стосуються не тільки людини, але і будь-яких живих організмів, включених в екосистеми, що оточують людину

Програмні результати навчання

Здатність оцінювати результати розвитку нових технологій та ідей в медицині та біології в цілому, встановлювати критерії безпеки фізичного навантаження й інших методів відновного лікування

Автори курсу

Рижковський Володимир Олегович

Підрозділ

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії,
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту.

Викладачі

Сегеда Тетяна Прокопівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0