Біоетика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійно- практичної підготовки бакалаврів напряму «Здоров’я людини». Дисципліна слугує для всебічної і гармонійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації на гуманістичних засадах з метою оптимізації відновлення та збереження здоров’я

Мета курсу

розширення базової фахової компетентності бакалаврів напряму підготовки «Здоров’я людини» з питань визначення етичних проблем у взаємодії лікаря і пацієнта, дослідження соціальних, екологічних, медичних та соціально-правових проблем, що стосуються не тільки людини, але і будь-яких живих організмів, включених в екосистеми, що оточують людину

Програмні результати навчання

Здатність оцінювати результати розвитку нових технологій та ідей в медицині та біології в цілому, встановлювати критерії безпеки фізичного навантаження й інших методів відновного лікування

Автори курсу

Володимир Олегович Рижковський

Підрозділ

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Тетяна Прокопівна Сегеда

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0