Інформатизація соціальної сфери і управління

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В курсі на професійному рівні викладено принципи функціонування комунікаційних інститутів в умовах розвитку інформаційного суспільства, соціокультурні аспекти функціонування інформаційно-комунікаційних систем, особливості управління інформаційними системами і ресурсами із використанням технічних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій на засадах інформаційного менеджменту та соціальної інформатики.

Мета курсу

розширення/поглиблення вибіркової фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Випускники здобудуть фундаментальні знання та розуміння, що належать до актуальних напрямів наукових досліджень в соціальній інформатиці, таких як формування єдиного інформаційного простору соціальної сфери з використанням сучасних ІКТ, управління інформаційними системами і ресурсами, соціальна статистика, методологія і методи наукових досліджень. Масштаб цих знань буде достатнім, щоб успішно стажуватися в одній із наукових груп. - Випускники матимуть достатні наукові знання і навички із моделювання соціальних процесів, програмних засобів обробки даних соціальної сфери для прийняття управлінських рішень, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні соціальними системами, щоб успішно проводити наукові дослідження під наглядом наставника. - Випускники будуть здатні вимірювати фізичні й інші показники соціальної інформатики для виконання досліджень шляхом планування, виконання та аналізу експериментів, досліджуючи отримані результати в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки, враховуючи ступінь невизначеності. - Випускники матимуть достатні наукові навички в галузі інформатизації соціальної сфери і управління для того, щоб успішно проводити наукові дослідження під наглядом наставника. - Випускники будуть достатньо обізнаними із різними теоріями в галузі інформатизації соціальної сфери і управління, що дозволить їм критично аналізувати публікації на цю тему.

Автори курсу

Носенко Тетяна Іванівна

Викладачі

Машкіна Ірина Вікторівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 6 1 0
Максимальна кількість 6 1 0