Статистична теорія інформації та кодування

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс призначено для надання системних відомостей про статистичний підхід у теорії інформації та теорії кодування як про наукову дисципліну, що вивчає інформаційну міру і її перетворення у комунікаційних мережах в умовах загроз помилок у каналі, узагальнення та розширення знань студентів про функціональну архітектуру каналів зв’язку, забезпечення їх необхідним понятійним апаратом задач передачі інформації.

Мета курсу

розширення/поглиблення вибіркової фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Випускники здобудуть фундаментальні знання та розуміння, що належать до актуальних напрямів наукових досліджень в інформатиці, таких як статистична теорія інформатики та кодування, прикладна математика, методологія і методи наукових досліджень. Масштаб цих знань буде достатнім, щоб успішно стажуватися в одній із наукових груп. - Випускники матимуть достатні наукові знання і навички з інформаційних характеристик джерел дискретних і неперервних повідомлень, дискретних і неперервних каналів зв’язку, каналів зв’язку з перешкодами та ін., щоб успішно проводити наукові дослідження з цих напрямків під наглядом наставника. - Випускники будуть здатні вимірювати фізичні й інші показники теорії інформації та кодування, розраховувати інформаційні характеристики джерел дискретних і неперервних повідомлень, дискретних і неперервних каналів зв’язку, будувати лінійні і циклічні коди для виконання досліджень шляхом планування, виконання та аналізу експериментів, досліджуючи отримані результати в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки, враховуючи ступінь невизначеності. - Випускники матимуть достатні наукові навички в галузі теорії інформації та кодування для того, щоб успішно проводити наукові дослідження під наглядом наставника. - Випускники будуть достатньо обізнаними із різними теоріями в галузі кодування, що дозволить їм критично аналізувати публікації на цю тему.

Автори курсу

Бессалов Анатолій Володимирович

Викладачі

Абрамов Вадим Олексійович

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 5 0 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0