Основи фрактального аналізу та фрактальне моделювання

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Численні явища і процеси навколишнього середовища, найрізноманітніших сегментів виробничої сфери, зокрема, фінансово-економічної, технологічних, наукових і академічних галузей мають фрактальну природу. Пропонований курс присвячений вивченню властивостей та прогнозуванню динаміки зазначених процесів за допомогою моделювання засобами топології та фрактальної геометрії.

Мета курсу

розширення/поглиблення основної/базової фахової компетентності

Програмні результати навчання

Оволодіння основами фрактального аналізу, здатність до моделювання реальних процесів засобами фрактальної геометрії.

Автори курсу

Торбін Григорій Мирославович

Викладачі

Радченко Сергій Петрович

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0