Прикладна елементарна математика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Пропонований курс передбачає: удосконалення шкільних навичок розв’язувати текстові (або компетентнісні) задачі за допомогою математичних моделей у вигляді рівнянь, нерівностей, їх систем; знайомство із загальними підходами до розв’язування логічних та ігрових задач, а також зі спеціальними методами, що застосовуються в нестандартних (олімпіадних) математичних задачах практичного змісту, зокрема, принцип Діріхле, інваріант і розмальовки, графи, комбінаторні методи, рекурсія, додаткові побудови та ін. Окремий розділ присвячено задачам дослідницького характеру.

Мета курсу

поглиблення фахової компетентності

Програмні результати навчання

Здатність використовувати засоби елементарної математики для розв’язування прикладних задач.

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 24 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 80 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0