Диференціальні рівняння з відхиленим аргументом

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У даному курсі буде розглянуто основні поняття і методи сучасної теорії диференціальних рівнянь з відхиленим аргументом. Буде проаналізовано різні типи диференціальних рівнянь з відхиленим аргументом(рівняння з запізненням, рівняння з випередженням і рівняння нейтрального типу), теореми про існування і єдиність розв’язку для таких рівнянь, метод кроків побудови розв’язку для диференціальних рівнянь з запізненням, питання про продовжуваність розв’язку на максимальний інтервал визначеності та специфічні (особливі) властивості розв’язків таких рівнянь.

Мета курсу

Ознайомити студентів із основами сучасної теорії диференціальних рівнянь з відхиленим аргументом та її застосуваннями в задачах математичного моделювання

Програмні результати навчання

- Вміти визначати тип диференціального рівняння з відхиленим аргументом. - Вміти записувати характеристичне рівняння і аналізувати асимптотичні властивості розв’язків характеристичного рівняння. - Вміти застосовувати метод кроків для знаходження розв’язків диференціального рівняння з запізненням. - Вміти визначати стійкість розв’язків диференціального рівняння з відхиленим аргументом в залежності від властивостей коренів характеристичного рівняння.

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0