Асимптотичні методи та їх застосування

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У даному курсі буде розглянуто основні поняття і методи теорії збурень (теорії асимптотичних методів) та їх застосування в обсязі, що необхідний для ефективного виконання професійних функцій магістра математики. Детальну увагу буде приділено побудові асимптотичних розв’язків регулярно та сингулярно збурених систем, побудові прямих асимптотичних розкладів (за Пуанкаре) та рівномірно придатних асимптотичних розкладів, зокрема, за допомогою методу Ліндштедта-Пуанкаре і методу Крилова-Боголюбова-Митропольського. Також буде розглянуто метод примежевих функцій Васильєвої-Бутузова.

Мета курсу

розширення фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Володіти основами теорії асимптотичних методів та їх застосуванням. - Навчитися будувати асимптотичні розклади функцій за малим параметром. - Навчитися будувати асимптотичні розв’язки рівнянь, що містять малий параметр. - Здатність визначати тип системи з малим параметром, що вивчається та застосовувати відповідні методи асимптотичних розкладів.

Автори курсу

Самойленко Валерій Григорович

Викладачі

Радченко Сергій Петрович

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 5 0 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0