Асимптотичні методи побудови періодичних розв’язків неоднорідних систем диференціальних рівнянь

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У курсі розглядаються методи розв’язування лінійних неоднорідних систем диференціальних рівнянь з урахуванням характеру неоднорідності. Зокрема, системи диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами можна досліджувати за певних обмежень на коефіцієнти матриці системи диференціальних рівнянь. У випадку повільно змінних коефіцієнтів виникає можливість використання різноманітних асимптотичних методів, які вважаються найбільш ефективними для конкретних систем диференціальних рівнянь. 

Мета курсу

Вивчення основних асимптотичних методів у дослідженні систем лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь, що описують хвильові процес

Програмні результати навчання

- Розширення компетенцій аналізу та дослідження математичних моделей фізичних процесів, - Розширення компетенцій, отриманих у курсі вивчення диференціальних рівнянь та їх систем, - Формування компетенції використання поняття асимптотики у дослідженні окремих типів диференціальних рівнянь.

Автори курсу

Семеняка Світлана Олексіївна

Викладачі

Семеняка Світлана Олексіївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (8) 0 0 3 5
Години (105)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0