Аквафітнес


Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення на практиці з основними засобами аквафітнесу в режимах різноманітних методів тренувань – з повною координацією рухів або за елементами (за допомогою рук або ніг), плавальними рухами під водою, варіантами прикладного плавання; новими формами рухової активності - аквамоушн, аквадинаміка, аквастрейчінг, акваденс, акваритміка, аквастеп, акваджим, аквафліпер та інш.

Мета курсу

Мета курсу – розширення компетентності фахівців спеціальності 017 Фізична культура і спорт з питань застосування засобів аквафітнесу в процесі фізичного виховання різних верств населення

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати знання та навички  використання засобів аквафітнесу в процесі занять фізичним вихованням та організації дозвілля осіб різного віку з метою збереження та зміцнення їх здоров'я

Автори курсу

Тіптюк Юлія Сергіївна

Підрозділ

Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту,
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Тіптюк Юлія Сергіївна

Призначення

(Загальне, Магістр)

017.00.01 Фізичне виховання (магістр); 017.00.04 Тренерська діяльність та спортивна підготовка (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 3 2 0 0
Години (150)
Лекції 2 2 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 22 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Модульний контроль 6 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 60 40 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0