Лідерська парадигма управління в освіті

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Під час вивчення дисципліни магістранти ознайомляться з теоріями лідерства, напрямами запровадження лідерської парадигми розвитку у навчальному закладі. Зрозуміють, чому саме зараз лідерство є настільки затребуваним і популярним у суспільстві, але в той же час до кінця невизначеним. Дисципліна вміщує запитання та проблеми, на які більшість студентів хотіли б отримати відповідь чи пораду, допоможе подолати труднощі, з якими магістранти постійно стикаються. Під час вивчення курсу магістрант навчиться краще розуміти оточуючий світ, розвивати лідерські якості у себе та допомагати це робити оточуючим його друзям. Лідерство передбачає трансформацію, перетворення людей та організацій, а не просто мотивування співробітників працювати в обмін на заробітну плату. Концепція лідерства зачіпає моральний аспект нашого життя та демонструє, як окрема людина, взаємодіючи з групою інших людей, може сприяти перетворенням в організації, які в свою чергу можуть принести зміни у суспільстві.

Мета курсу

Формування загальних компетентностей магістрантів щодо запровадження лідерської парадигми управління в особистому та професійному житті, в діяльності навчального закладу

Програмні результати навчання

Знати: – теорії лідерства, в тому числі в освіті; – характеристики основних типів лідерства; відмінності між стилями лідерства. Вміти: – аналізувати теоретичні положення лідерства та синтезувати їх із власним досвідом і практикою діяльності; – планувати, організовувати, мотивувати, координувати та контролювати діяльність студентської групи, органу студентського самоврядування на засадах лідерства; – вдосконалювати власний стиль мислення, розвиваючи потенціал лідера. Розуміти: – сутність фундаментальних трансформацій у суспільстві; – механізми створення лідером кола ефективно діючих послідовників; шляхи налагодження найбільш взаємовигідного партнерства.

Автори курсу

Линьов Костянтин Олександрович

Викладачі

Линьов Костянтин Олександрович

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (2) 0 2 2 2
Години (60)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 2
Максимальна кількість 25 1 2