Звернення громадян в Україні

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс містить лекційну частину, практичні заняття, самостійну роботу. Під час аудиторної роботи студенти мають змогу відпрацювати практичні аспекти застосування права на звернення до органів влади. Досягнення вказаних завдань буде забезпечено під час розгляду наступних тем: Загальні засади правового регулювання звернень громадян; Види та форми звернень громадян; Особливості звернення до різних органів влади; Юридична відповідальність за порушення права на звернення громадян; Електронне врядування та звернення громадян.

Мета курсу

Розширити знання студентів про порядок звернення громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні; розвивати вміння обґрунтовувати власну правову позицію у цій сфері та вміння аналізувати правові явища; виховувати впевненість у необхідності дотримання правових норм.

Програмні результати навчання

- знання у сфері застосування інструменту звернень громадян для захисту власних прав та свобод і законних інтересів; - уміння правильно визначати орган звернення; - уміння та практичні навички у підготовці заяв, скарг звернення.

Автори курсу

Богашов Олексій Анатолійович

Викладачі

Богашов Олексій Анатолійович

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 2 0 0 0
Години (60)
Лекції 16 16 16 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 12 12 12 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 4 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 28 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0