Виборче право та виборчі системи в Україні

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс містить лекційну частину, семінарські заняття, самостійну роботу. Під час аудиторної роботи студенти мають змогу відпрацювати практичні аспекти організації виборів та здобути знання і уміння учасників виборчого процесу. Досягнення вказаних завдань буде забезпечено під час розгляду наступних тем: Загальні засади правового регулювання виборів та виборчого процесу в Україні; Загальна характеристика виборчого процесу; Суб’єкти виборчого процесу; Стадії виборчого процесу; Відповідальність у виборчому процесу; Загальна теорія виборчих систем; Президентська виборча система України; Парламентська виборча система України; Муніципальна виборча система України.

Мета курсу

Сформувати уявлення про процедури виборів, їх місця в системі представницької демократії; базових характеристик виборчих систем, їх елементів, позитивних рис та недоліків, політичних наслідків; виборчого процесу та його складових, індикаторів демократичності виборчого процесу, географії виборчих систем та виборчої інженерії; розвивати вміння обґрунтовувати власну правову позицію у цій сфері та вміння аналізувати правові явища; виховувати впевненість у необхідності дотримання правових норм

Програмні результати навчання

- знання у сфері функціонування виборчого права України; - знання про порядок організації та проведення виборчого процесу; - вміння застосовувати діюче законодавство перебуваючи у різних статусах суб’єктів виборчого процесу.

Автори курсу

Богашов Олексій Анатолійович

Викладачі

Богашов Олексій Анатолійович

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 2 2 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 16 16 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 12 12 12 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 4 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 28 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0