Реабілітаційний та екологічний туризм


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійно-практичної підготовки бакалаврів напряму «Здоров’я людини» та «Фізичне виховання». Реабілітаційний туризм має великий вплив на оздоровлення літніх людей та людей з обмеженими можливостями. Реабілітаційний туризм є чинником, що протидіє гіпокінезії, яка деструктивно впливає на здоров'я і психіку. Рухові обмеження значно знижують життєві можливості, служать причиною гноблення, зневіри, стресу, втрати віри в себе. Через туризм здійснюється терапія і профілактика психосоматичних захворювань, підтримання фізичної форми і здоров'я. Екологічний туризм - це подорож з відповідальністю перед навколишнім середовищем по відношенню до непорушеним природним територіям з метою вивчення і насолоди природою і культурними пам'ятками, яке сприяє охороні природи, надає "м'який" вплив на навколишнє середовище, забезпечує активну соціально-економічну участь місцевих жителів і отримання ними переваг від цієї діяльності

Мета курсу

розширення фахової компетентності бакалаврів напряму підготовки «Здоров’я людини» та «Фізичне виховання» з питань використання реабілітаційного та екологічного туризму у відновленні здоров’я людей різного віку та з різною патологією

Програмні результати навчання

Здатність визначити ефективні підходи до вибору необхідних заходів реабілітаційного та екологічного туризму у відновленні здоров’я людей різного віку та з різною патологією

Автори курсу

Викладачі

Пітенко Сергій Леонідович

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 6 0 0 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0