Айдентика бренду


Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Головне завдання курсу полягає в тому, щоб підготувати майбутнього фахівця, здатного втілювати та презентувати концепції через графічну візуальну ідею. Після завершення курсу майбутні фахівці вмітимуть: збирати мудборди; малювати логотипи;  працювати з композицією і шрифтами;  розробляти айдентику з нуля; обирати інструменти генерації ідей для створення фірмового стилю; створювати гайдбук і презентувати свої ідеї.

Мета курсу

Вивчення  базових принципів візуальних комунікацій брендів та сучасних трендів в графічному дизайні

Програмні результати навчання

У результаті вивчення курсу “ Айдентика бренда” студент повинен знати: •  теоретичні й прикладні аспекти  візуальних комунікацій; •  сучасні тренди в графічному дизайні; •  компоненти та типологію: логотип, знак, колір, шрифт, корпоративна графіка. Студент повинен уміти: •   збирати мудборди; •   малювати логотипи; •   працювати з композицією і шрифтами; •   розробляти айдентику з нуля; •   обирати інструменти генерації ідей для створення фірмового стилю; •          створювати гайдбук і презентувати свої ідеї.

Автори курсу

Нетреба Маргарита Миколаївна

Підрозділ

Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю,
Факультет журналістики

Викладачі

Нетреба Маргарита Миколаївна

Призначення

(Загальне, Магістр)

061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю (магістр); 061.00.06 Контент-продюсування цифрових медіапроєктів (магістр); 061.00.07 Міжнародні медіа та цифрові комунікації (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 12 0
...з них дистанційно 0 0 12 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 28 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 10 0
Самостійна робота 0 0 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0