Порівняльне конституційне право

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна присвячена вивченню особливостей розвитку конституційного права у зарубіжних країнах, здійснення порівняльного аналізу національних особливостей щодо форм правління, устрою, взаємовідносин держави та суспільства, побудови органів публічної влади дозволить не тільки розширити кругозір студентів, але й дозволить усвідомити місце та роль держави та особи у світі

Мета курсу

Сформувати уявлення у студентів про конституційне законодавство зарубіжних країн та сприяти оволодінню основними положеннями діючого конституційного законодавства; розширити знання з основних засад управління державою та механізму його здійснення, особливості правового статусу людини і громадянина у світі; навчити працювати з першоджерелами та застосовувати їх у практичній діяльності; розвивати прагнення аналізувати політичну ситуацію в світі та давати їй правову оцінку; виховувати впевненість у необхідності дотримання правових норм

Програмні результати навчання

- знання юридичної термінології; - знання правового виховання дітей та підлітків в контексті конституційного права зарубіжних країн; - вміння орієнтуватися в діючому конституційному законодавстві світу

Автори курсу

Богашов Олексій Анатолійович

Викладачі

Богашов Олексій Анатолійович

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 16 16 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 12 12 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0