Європейська та євроатлантична інтеграція

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна присвячена: вивченню основних положень про європейську та євроатлантичну інтеграцію, правову та інституційну системи Європейського Союзу та організаційну структуру і основні засади діяльності Північно-Атлантичного Альянсу (НАТО); ознайомленню з досвідом європейської інтеграції таких східно-європейських країн, як Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Словенія, Хорватія та балтійських країн – Естонії, Латвії і Литви; вивченню політико-правового забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції України та його особливостей.

Мета курсу

Формувати у студентів системне розуміння сучасних явищ і процесів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, ознайомлення з європеїзаційним досвідом східно-європейських та балтійських країн та особливостями політико-правового забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції України; розвивати вміння обґрунтовувати власну правову позицію у цій сфері та здатність аналізувати правові явища; виховувати впевненість у необхідності висувати переконливі заперечення стосовно аргументів опонента

Програмні результати навчання

− знання про сутність і зміст європейської та євроатлантичної інтеграції, її процеси в східно-європейських та балтійських країнах; − вміння розуміти і оцінювати виклики та можливості євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України

Автори курсу

Грицяк Ігор Андрійович

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Грицяк Ігор Андрійович

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 4 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 28 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 28 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 8 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 56 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0