Глобальне врядування та міжнародний правопорядок

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна присвячена: вивченню глобального врядування як процесів управлінського характеру, що відбуваються під впливом глобалізації в економічній, політичній, соціальній та інших сферах суспільного життя будь-якої країни світу чи об’єднань (союзів) цих країн; ознайомленню з такими міжнародними інституціями, які були створені після Другої світової війни, як ООН, СОТ, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і багатьох інших, які діють до цього часу в будь-якій сфері – економічній, безпековій, екологічній тощо.

Мета курсу

Формувати у студентів системне розуміння явищ і процесів глобалізації, її проявів у сфері врядування, децентралізації як способу вдосконалення публічної влади, одним з ключових видів якої є місцеве самоврядування, ознайомлення із зарубіжним досвідом децентралізації та особливостями національного конституційно-правового регулювання місцевого самоврядування; розвивати вміння обґрунтовувати власну правову позицію у цій сфері та здатність аналізувати правові явища; виховувати впевненість у необхідності висувати переконливі заперечення стосовно аргументів опонента.

Програмні результати навчання

− знання про сутність і зміст глобального врядування, про основні етапи становлення і розвитку міжнародного правопорядку; − вміння аналізувати сучасні глобалізаційні явища і процеси, виявляти основні тенденції розвитку міжнародної спільноти.

Автори курсу

Грицяк Ігор Андрійович

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Грицяк Ігор Андрійович

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 28 28 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 28 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 8 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 56 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0