Європейський Союз

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна присвячена: вивченню процесів формування і трансформації європейської ідеї, побудови Європейського Союзу, останніх розширень та їх наслідків; ознайомленню з правовою та інституційною системами, структурою та змістом його внутрішньої і зовнішньої політики, політики розширення, безпеки та правової політики ЄС, основними тенденціями соціально-економічного розвитку сучасного ЄС, соціальною структурою, демографічною ситуацією, відмінностями соціальної системи країн  членів ЄС, політика ЄС у соціальних сферах.

Мета курсу

Формування у студентів сприйняття Європейського Союзу як результат європейської інтеграції, ознайомлення з його правовою та інституційною системами, структурою та змістом його внутрішньої і зовнішньої політики, політики розширення, безпеки та правової політики ЄС; розвивати вміння обґрунтовувати власну правову позицію у цій сфері та здатність аналізувати правові явища; виховувати впевненість у необхідності висувати переконливі заперечення стосовно аргументів опонента

Програмні результати навчання

− знання про європейську інтеграцію та історію створення і розвиток Європейського Союзу; − знання про правову та інституційну системи, структуру та зміст його внутрішньої і зовнішньої політики, політики розширення, безпеки та правової політики ЄС; − вміння аналізувати роль Європейського Союзу в інтеграційних процесах та робити висновки щодо їх впливу на геополітичне становище України.

Автори курсу

Грицяк Ігор Андрійович

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Грицяк Ігор Андрійович

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 2 2 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 16 16 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 12 12 12 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 4 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 28 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0