Професійна майстерність


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійно-практичної підготовки бакалаврів напряму «Здоров’я людини». Мета професійної реабілітації – розробка системи заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи набуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням та необхідним соціальним супроводженням з урахуванням особистих схильностей та побажань особи

Мета курсу

розширення фахової компетентності бакалаврів напряму підготовки «Здоров’я людини» з питань використання системи заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи набуття професійної працездатності

Програмні результати навчання

Здатність визначити ефективні підходи до вибору необхідних заходів професійної реабілітації спрямованих на підготовку особи до трудової діяльності

Автори курсу

Павлюк Аліна Анатоліївна

Викладачі

Павлюк Аліна Анатоліївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1