Аквафітнес


Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Аквафітнес – це система фізичних вправ вибіркової спрямованості в умовах водного середовища. Оздоровчий вплив засобів аквафітнесу обумовлено активізацією найважливіших функціональних систем організму, високою енергетичною вартістю виконуваної роботи, феноменом гравітаційної розвантаження опорно-рухового апарату, наявністю стійкого загартовуючого ефекту. Систематичні заняття у воді характеризуються широким спектром своєї цільової спрямованості - лікувально-профілактичної, рекреативної, кондиційної. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення на практиці з основними компонентами аквафітнесу: спортивними і змішаними способами плавання в режимах різноманітних методів тренувань – з повною координацією рухів або за елементами (за допомогою рук або ніг), плавальними рухами під водою, варіантами прикладного плавання; новими формами рухової активності - аквамоушн, аквадинаміка, аквастрейчінг, акваденс, акваритміка, аквастеп, акваджим, аквафліпер тощо.

Мета курсу

Мета курсу – розширення базової фахової компетентності бакалаврів спеціальності 017 Фізична культура і спорт з питань застосування засобів аквафітнесу в процесі фізичного виховання дітей та підлітків.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати знання та навички  використання засобів аквафітнесу в процесі занять фізичним вихованням та організації дозвілля дітей та підлітків з метою збереження та зміцнення їх здоров'я.

Автори курсу

Тіптюк Юлія Сергіївна

Підрозділ

Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту,
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Тіптюк Юлія Сергіївна

Призначення

(Бакалавр)

017.00.01 Фізичне виховання

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 2 2 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 26 26 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0