Секція "Спеціальне навчальне відділення"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Сприяння формуванню впевненості у подоланні наслідків відхилень у у здоров’ї та підвищення  позитиву у само та світосприйнятті. Зміцнення здоров’я та профілактика захворювань. Забезпечення  належного рівня фізичного стану, працездатності  протягом всього періоду навчання.

Мета курсу

Формування здоров’язбережувальної компетентності. Розширення спектру теоретичних знань та практичних умінь і навичок у подоланні наслідків відхилень у здоров’ї.

Програмні результати навчання

Демонстрація індивідуального комплексу фізичних вправ відповідно наявних відхилень у здоров’ї.

Автори курсу

Тетяна Григорівна Магера

Викладачі

Олена Миколаївна Поляничко, Валентина Василівна Чекмарьова

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0