Аеробний фітнес


Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Всього годин: 120

Вивчення дисципліни предбачає оволодіння технікою рухів при виконанні вправ аеробної спрямованості. Проведення навчальних занять з різних видів аеробіки з використанням спеціального обладнання. Розробку програм занять аеробної спрямованості та здійснення об’єктивної оцінки досягнень людей  у процесі виконання програм аеробної спрямованості.

Мета курсу

Мета курсу – розширити фахові компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту, оволодіти методиками проведення оздоровчих занять з аеробного фітнесу.

Програмні результати навчання

Здатен проводити навчальні заняття аеробної спрямованості  та оцінювати їх ефективність, здатен розробляти програми занять з різних видів аеробіки.

Автори курсу

Гаврилова Наталія Григорівна

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Гаврилова Наталія Григорівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

017.00.01 Фізичне виховання

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 2 2

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 25 1 2