Секція "Загальна фізична підготовка"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Залучення студентської молоді до здорового способу життя, підвищення рівня фізичних можливостей організму, опанування рухами та комплексами фізичних вправ практичного спрямування.

Мета курсу

Формування соціальної, особистісної, просторово-візуальниї компетентностей. Розширення спектру знань про можливості різної рухової активності що до розвитку фізичних якостей та формування здорового способу життя.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Туманова Валентина Миколаївна

Викладачі

Євдокимова Лілія Григорівна, Єретик Анатолій Анатолійович, Зеленюк Оксана Володимирівна, Корж Євген Миколайович, Лахтадир Олена Володимирівна, Поляничко Олена Миколаївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0