Секція "Загальна фізична підготовка"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Залучення студентської молоді до здорового способу життя, підвищення рівня фізичних можливостей організму, опанування рухами та комплексами фізичних вправ практичного спрямування.

Мета курсу

Формування соціальної, особистісної, просторово-візуальниї компетентностей. Розширення спектру знань про можливості різної рухової активності що до розвитку фізичних якостей та формування здорового способу життя.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Валентина Миколаївна Туманова

Викладачі

Лілія Григорівна Євдокимова, Анатолій Анатолійович Єретик, Оксана Володимирівна Зеленюк, Євген Миколайович Корж, Олена Володимирівна Лахтадир, Олена Миколаївна Поляничко

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0