Секція "Фітнес-пілатес"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Сприяння формуванню та всебічному фізичному  розвитку організму; зміцнення здоров’я студентів та профілактика захворювань; забезпечення  належного рівня фізичного стану, працездатності протягом всього періоду навчання.

Мета курсу

Формування здоров’язбережувальної компетентності. Розширення спектру практичних умінь та навичок з фітнесу-пілатесу.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Морозова Світлана Миколаївна

Викладачі

Модлінська Марія Ігорівна, Чекмарьова Валентина Василівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0