Секція "Фітнес-пілатес"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Сприяння формуванню та всебічному фізичному  розвитку організму; зміцнення здоров’я студентів та профілактика захворювань; забезпечення  належного рівня фізичного стану, працездатності протягом всього періоду навчання.

Мета курсу

Формування здоров’язбережувальної компетентності. Розширення спектру практичних умінь та навичок з фітнесу-пілатесу.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Світлана Миколаївна Морозова

Викладачі

Марія Ігорівна Модлінська, Валентина Василівна Чекмарьова

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0