Секція "Фітнес-силові класи"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Розширення спектру практичних умінь та навичок з фітнес-силові (тренажерна зала), які можна використати  в комплексних заняттях з всебічного фізичного розвитку особистості.

Мета курсу

Формування здоров’язберігаючої, кінестетичної та вольової компетентностей, оволодіння знаннями теорії, методики розвитку фізичних якостей, формування постави та пропорцій тіла.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Ірина Леонідівна Портна

Викладачі

Валентина Володимирівна Іванько, Євген Миколайович Корж, Ігор Віталійович Попов, Юрій Віталійович Пушкарьов, Юрій Іванович Тупиця

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0