Секція "Фітнес-силові класи"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Розширення спектру практичних умінь та навичок з фітнес-силові (тренажерна зала), які можна використати  в комплексних заняттях з всебічного фізичного розвитку особистості.

Мета курсу

Формування здоров’язберігаючої, кінестетичної та вольової компетентностей, оволодіння знаннями теорії, методики розвитку фізичних якостей, формування постави та пропорцій тіла.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Портна Ірина Леонідівна

Викладачі

Іванько Валентина Володимирівна, Корж Євген Миколайович, Попов Ігор Віталійович, Пушкарьов Юрій Віталійович, Тупиця Юрій Іванович

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0