Секція "Фітнес-аеробні класи"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Залучення студентської молоді до здорового способу життя, підвищення рівня аеробних можливостей організму, опанування рухами та комплексами естетичного та практичного спрямування.

Мета курсу

Формування здоров’язбережувальної, музичної та кінестетичної компетентностей. Розширення спектру практичних умінь та навичок з фітнес-аеробіки, а також з музичної ритміки і хореографічної побудови танцювальних блоків та зв'язок.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Наталія Григорівна Гаврилова

Викладачі

Наталія Леонідівна Боляк, Марія Ігорівна Модлінська

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0