Секція "Фітнес-танцювальні класи"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Розширення спектру теоретично-методичних знань та практичних умінь та навичок  з музичної ритміки і хореографічної побудови танцювальних блоків та зв'язок, які можуть бути застосовані у повсякденному житті.

Мета курсу

Формування музичної, просторово-візуальної, міжособистісної, кінестетичної компетентностей.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Любов Ігорівна Данило

Викладачі

Олена Андріївна Сутуріна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0