Секція "Іінтелектуальні види спорту" (шахи)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Розширити у студентів творчі можливості, підвищити рівень різнобічності та логічності мислення. Оволодіння знаннями теорії, методики та правил гри у шахи; формування у студентів вмінь та навичок в інтелектуальних  іграх.

Мета курсу

Формування інтелектуальної та вольової компетентностей. Набуття та підвищення рівня спортивної майстерності гри в інтелектуальні ігри (шахи, шашки та ін.).

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Єретик Анатолій Анатолійович

Викладачі

Єретик Анатолій Анатолійович

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0