Секція "Іінтелектуальні види спорту" (шахи)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Розширити у студентів творчі можливості, підвищити рівень різнобічності та логічності мислення. Оволодіння знаннями теорії, методики та правил гри у шахи; формування у студентів вмінь та навичок в інтелектуальних  іграх.

Мета курсу

Формування інтелектуальної та вольової компетентностей. Набуття та підвищення рівня спортивної майстерності гри в інтелектуальні ігри (шахи, шашки та ін.).

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Анатолій Анатолійович Єретик

Викладачі

Анатолій Анатолійович Єретик

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0