Секція "Спортивний бальний танець"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Надання можливості розширити спектр практичних умінь та навичок з спортивного бального танцю, а також з музичної ритміки і хореографічної побудови танцювальних блоків та зв'язок, які можна використати  в латиноамериканських та європейських бальних танцях на заняттях з фізичного виховання.

Мета курсу

Формування здоров’язбережувальної, музичної та кінестетичної компетентностей. Розширення знань, вмінь та навичок бальних танців різних спрямувань.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Берьозіна Олена Володимирівна

Викладачі

Берьозіна Олена Володимирівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0