Секція "Настільний теніс"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Оволодіння знаннями теорії, методики та правил гри у настільний теніс; формування фізичної підготовленості, вмінь та навичок у студентів до гри у настільний теніс.

Мета курсу

Формування міжособистісної, вольової та просторово-візуальної кокомпетентностей. Набуття та підвищення рівня спортивної майстерності гри у нанастільний теніс.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Олена Миколаївна Поляничко

Викладачі

Олена Володимирівна Лахтадир

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0