Секція "Настільний теніс"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Оволодіння знаннями теорії, методики та правил гри у настільний теніс; формування фізичної підготовленості, вмінь та навичок у студентів до гри у настільний теніс.

Мета курсу

Формування міжособистісної, вольової та просторово-візуальної кокомпетентностей. Набуття та підвищення рівня спортивної майстерності гри у нанастільний теніс.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Поляничко Олена Миколаївна

Викладачі

Лахтадир Олена Володимирівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0