Основи підприємництва

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна дає основи бізнесу, представляє базисну інформацію, яка стосується сфери підприємництва і ділових операцій, навчить аналізувати процеси, що відбуваються в бізнесі, визначаючи їх значення і місце в нашому суспільстві

Мета курсу

Дати реальні знання і розуміння законів і принципів за якими набуває розвитку бізнес, існуючі в ньому проблеми з точки зору власника підприємства, робітників економічних служб менеджерів, робітників або суспільства в цілому.

Програмні результати навчання

Формування у студентів знань з таких питань: підприємство як суб’єкт господарювання, управління підприємствами, персонал та система управління персоналом, виробничі фонди, нематеріальні ресурси та активи, обігові кошти підприємства, інвестиційні ресурси, організація виробництва, продуктивність, мотивація та оплата праці, санація підприємства

Автори курсу

Фещук Марія Юріївна

Викладачі

Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 0 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0