Дитячий масаж

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійно-практичної підготовки бакалаврів напряму «Здоров’я людини» та «Фізичне виховання». Метою даної дисципліни є вивчення основ дитячого масажу, формування знаннь, вміннь і практичних навичок з проведення основних та додаткових прийомів дитячого масажу, які застосовуються у фізичному вихованні здорової дитини, а також у комплексній терапії при захворюваннях у дітей різного віку, як засіб виховання, загартування та зміцнення здоров’я

Мета курсу

Розширення базової фахової компетентності бакалаврів напрямів підготовки «Здоров’я людини» та «Фізичне виховання» з питань використання дитячого масажу для нормалізація функцій організму дітей при різних захворюваннях та ушкодженнях

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати техніку виконання основних та допоміжних прийомів масажу з урахуванням ділянки тіла та індивідуальних особливостей дитини, надавати рекомендації щодо його проведення іншою особою

Автори курсу

Наталія Павлівна Гнутова

Викладачі

Наталія Павлівна Гнутова

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 6 0 0 0 0