Секція "Черлідінг"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Залучення студентської молоді до здорового способу життя, підвищення рівня аеробних можливостей організму, опанування рухами та комплексами естетичного спрямування.

Мета курсу

Формування музичної, просторово-візуальної, міжособистісної кінестетичної компетентностей. Розширення спектру практичних умінь та навичок з черлідінгу, а також з музичної ритміки і хореографічної побудови танцювальних блоків та зв'язок.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Наталія Леонідівна Боляк

Викладачі

Наталія Леонідівна Боляк

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0