Секція "Черлідінг"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Залучення студентської молоді до здорового способу життя, підвищення рівня аеробних можливостей організму, опанування рухами та комплексами естетичного спрямування.

Мета курсу

Формування музичної, просторово-візуальної, міжособистісної кінестетичної компетентностей. Розширення спектру практичних умінь та навичок з черлідінгу, а також з музичної ритміки і хореографічної побудови танцювальних блоків та зв'язок.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Боляк Наталія Леонідівна

Викладачі

Боляк Наталія Леонідівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0