Digital-технології у рекламі та PR


Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Дисципліна складається із змістових модулів:digital стратегії та інструментарій;виробництво та просування контенту;3D технології в рекламі;технології у digital-просторіЗавдання дисципліни передбачають такі процеси:опанування digital технологіями в рекламі та PR, засвоєння вимог до складу інформації, її змісту і функціям; вивчення основних напрямів розвитку та вдосконалення сфери digital, забезпечення рекламної діяльності та PR; вивчення прикладних аспектів digital технологій, можливостей їх використання в процесі рекламної діяльності;

Мета курсу

Поглиблене вивчення студентами digital технології дозволяє орієнтуватися в рекламних / PR стратегіях Інтернет-бізнесу, в питаннях отримання, обробки, інтерпретації необхідної для рекламної та PR-діяльності інформації з метою підготовки та розміщення нового контенту, прийняття оптимальних рішень з проведення рекламних та PR-кампаній, оцінки ефективності рекламної та PR діяльності в мережі Інтернет.

Програмні результати навчання

Знання основ digital індустрії у контексті завдань сфери реклами та PR. Здатність формувати Digital стратегії та застосовувати відповідний інструментарій при виробництві і просуванні контенту, використовувати можливості програмного забезпечення (MS Office Word, Exel, PowerPoint, Adobe Photoshop, CMS Wordpress та SEO-інструментарій) для реалізації прикладних професійних завдань; створювати та оформлювати контент в Інтернеті, згідно запланованої стратегії просування.

Автори курсу

Селюх Євген Сергійович, Сінько Андрій Сергійович

Підрозділ

Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю,
Факультет журналістики

Викладачі

Селюх Євген Сергійович, Сінько Андрій Сергійович

Призначення

(Бакалавр)

061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 4 4 0 0 0 0
Години (240)
Лекції 16 16 0 0 0 0
...з них дистанційно 16 16 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 40 40 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Модульний контроль 8 8 0 0 0 0
...з них дистанційно 8 8 0 0 0 0
Самостійна робота 56 56 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 50 2 4