Секція "Баскетбол"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Оволодіння знаннями теорії, методики та правил гри в баскетбол; формування фізичної підготовленості, вмінь та навичок у студентів до гри в баскетбол.

Мета курсу

Формування здоров’язберігаючої, просторово-візуальної, міжособистісної компетентностей. Набуття та підвищення рівня спортивної майстерності гри в баскетбол.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Юрій Віталійович Пушкарьов

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Юрій Віталійович Пушкарьов

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0