Секція "Плавання"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Залучення студентської молоді до здорового способу життя, розширення теоретичних, методичних знань та практичних навичок у різних способах  плавання.

Мета курсу

Формування здоров’язбережувальної компетентності, опанування технікою різних способів плавання

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Іванько Валентина Володимирівна

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Гулігас Алла Геннадіївна, Зеленюк Оксана Володимирівна, Портна Ірина Леонідівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 8 1 0
Максимальна кількість 8 1 0