Секція "Плавання"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Залучення студентської молоді до здорового способу життя, розширення теоретичних, методичних знань та практичних навичок у різних способах  плавання.

Мета курсу

Формування здоров’язбережувальної компетентності, опанування технікою різних способів плавання

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Валентина Володимирівна Іванько

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Алла Геннадіївна Гулігас, Оксана Володимирівна Зеленюк, Ірина Леонідівна Портна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0