Секція "Футбол"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Оволодіння знаннями теорії, методики та правил гри в футбол; формування фізичної підготовленості, вмінь та навичок у студентів до гри у футбол.

Мета курсу

Формування здоров’язбережувальної, міжособистісної, просторово-візуальної компетентностей. Набуття та підвищення рівня спортивної майстерності гри у футбол.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Вячеслав Євгенійович Сідоркін

Викладачі

Сергій Володимирович Швець

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0