PR у галузі креативних індустрій

Курс відхилено: . Відредагуйте та збережіть курс для повторної перевірки.

Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Курс допоможе студентам здобути необхідні теоретичні знання і практичні навички щодо зв’язків з громадськістю у галузі креативних індустрій, сформує вміння, необхідні для іміджмейкінгу та організації і проведення PR-заходів, навчить обирати активності та інструменти, адекватні PR-стратегії, продукувати креативні ідеї та розробляти практичні рішення для складних проблем, пов’язаних із галуззю , розробляти і реалізовувати РR-кампанії для сфери креативних індустрій (література, видавнича діяльність та друковані засоби масової інформації; дизайн; нові медіа та інформаційно-комунікаційні технології; архітектура й урбаністика; бібліотеки, архіви та музеї, візуальне й аудіовізуальне, сценічне мистецтво; реклама, маркетинг, зв’язки з громадськістю та інші креативні послуги).

Мета курсу

Розширення спеціальної компетентності  щодо використання можливостей PR у галузі креативних індустрій 

Програмні результати навчання

Демонструвати здатність планувати, виконувати та вимірювати РR-кампанії для вирішення складних проблем у галузі креативних індустрій.

Автори курсу

Єжижанська Тетяна Сергіївна

Підрозділ

Кафедра медіапродюсування та видавничої справи,
Факультет журналістики

Викладачі

Єжижанська Тетяна Сергіївна

Призначення

(Бакалавр)

061.00.03 Видавнича справа та редагування

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 50 0 0