Основи геммології

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни: коштовне каміння, його типологія, засоби діагностики. Курс вміщує історичний огляд використання ювелірного каміння в різні історичні епохи, класифікацію ювелірного каміння, ознайомлення з методами його діагностики, методами та техніками обробки ювелірного каміння, методами його дослідження, методами та обладнанням для діагностики. Курс передбачає практичні заняття в майстерні ювелірного мистецтва кафедри ОМ з використанням спеціального обладнання та навчальної колекції мінералів

Мета курсу

Формування загальних компетентностей (мистецтвознавчої, культурологічної, комунікативної, загальнокультурної, естетичної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент формує знання про типологію, класифікацію ювелірного каміння та отримує практичні навички з його експертизи

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 6 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 2
Максимальна кількість 25 1 2