Імпресіонізм: біографія шедеврів

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – мистецтво імпресіонізму. Висвітлюється специфіка художнього методу, даються творчі біографії корифеїв методу, аналізуються окремі твори, дається історико-культурне тло французького мистецтва кінця ХІХ ст. Передбачено міжпредметні практичні заняття, розраховані на створення студентами пейзажу у манері імпресіонізму у майстерні олійного живопису кафедри ОМ з метою закріплення отриманих теоретичних знань з дисципліни

Мета курсу

Формування загальних компетентностей (мистецтвознавчої, культурологічної, комунікативної, загальнокультурної, естетичної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент формує знання про техніки олійного живопису та отримує практичні навички зі створення живописного полотна у манері імпресіонізму

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (10) 0 2 4 4 0 0
Години (300)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 2
Максимальна кількість 25 1 2