Теорія та практика екслібристики

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – мистецтво створення книжкового знаку та принципи його колекціонування. Подається історичний огляд появи та функціонування екслібрису, становлення екслібристики як самостійного блоку емблематики, аналізуються технікі створення книжкових знаків, висвітлюються найкрупніші колекції екслібрисів сучасного світу, творчість окремих митців, принципи їх колекціонування Практичні заняття розраховані для самостійного створення студентами екслібрисів у різних техніках друкованої графіки в майстерні графіки та поліграфії кафедри ОМ

Мета курсу

Поглиблення базових компетентностей (за спеціальностями «Образотворче мистецтво» та «Дизайн») (художньо-творчої, мистецтвознавчої, інтегральної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент формує знання про техніки друкованої графіки малих форм та отримує практичні навички зі створення книжкового знаку

Автори курсу

Романенкова Юлія Вікторівна

Викладачі

Задніпряний Геннадій Трохимович

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 0 6 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 2
Максимальна кількість 25 1 2