Історія художньої кераміки

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни: декоративно-прикладне мистецтво країн світу. Курс знайомить зі специфікою розвитку керамічного мистецтва в контексті окремих культур, з основними етапами розвитку художньої кераміки; історією світових центрів керамічного виробництва. Передбачено два міжпредметні практичні заняття, під час яких студентами виконується керамічний виріб у майстерні кераміки кафедри ОМ

Мета курсу

Поглиблення базових компетентностей (за спеціальностями «Образотворче мистецтво» та «Дизайн») (художньо-творчої, мистецтвознавчої, інтегральної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент формує знання про історію кераміки та отримує практичні навички зі створення простих керамічних форм

Автори курсу

Бех Людмила Вікторівна

Викладачі

Бех Людмила Вікторівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 6 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0