Мистецтво Китаю

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предметом є образотворче та декоративно-прикладне мистецтво Китаю, курс знайомить зі специфікою традиційних мистецьких практик Китаю, формує цілісне уявлення про поетапний розвиток китайського мистецтва від найдавніших часів до сьогодення. Увага приділяється розвитку архітектури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Одне семінарське заняття проходить безпосередньо в залах Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

Мета курсу

Поглиблення базових компетентностей (за спеціальностями «Образотворче мистецтво» та «Дизайн») (художньо-творчої, мистецтвознавчої, інтегральної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент формує знання про історію далекосхідного мистецтва та його місце в історії світової культури

Автори курсу

Бех Людмила Вікторівна

Викладачі

Бех Людмила Вікторівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 0 0 0 0 4 4
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0