Історія ювелірного мистецтва

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – ювелірне мистецтво від Давнього Сходу до ХХ ст. Досліджуються основні віхи історії ювелірного мистецтва Західної Європи (Франції, Німеччини, Англії, Італії, Росії та України, держав Сходу), а також, акцентується увага на створенні ювелірних шедеврів світового рівня відомості. Одне практичне заняття проводиться в майстерні ювелірного мистецтва кафедри ОМ з метою створення студентами ювелірного виробу

Мета курсу

Поглиблення базової компетентності (за спеціаліьністю) (художньо-творчої, загальнопрофесійної, мистецтвознавчої, інтегральної

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент формує знання про історію світового ювелірного дизайну, отримує практичні навички зі створення дизайну особистих прикрас різних типів

Автори курсу

Юлія Вікторівна Романенкова

Викладачі

Юлія Вікторівна Романенкова

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (10) 0 0 0 0 6 4