Геральдика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни: гербоутворення та його основні принципи. Подається типрлогію гербів, принципи гербоутворення, історічний огляд основних етапів розвитку геральдики, від Середньовіччя до сучасного етапу.

Мета курсу

Поглиблення базових компетентностей (за спеціальностями «Образотворче мистецтво» та «Дизайн») (художньо-творчої, мистецтвознавчої, інтегральної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент формує знання про історію світового гербоутворення, отримує практичні навички зі створення гербових композицій та використання геральдичних символів

Автори курсу

Юлія Вікторівна Романенкова

Викладачі

Юлія Вікторівна Романенкова

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 0 6 0