Історія моди

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни: історія світової моди від давнини до початку ХХІ ст. Подаються історія костюму, взуття, основні формулюються основні принципи створення власного іміджу, стилю. Пропонується корпус основ з індивідуального стайлингу, включаючи вміння підбирати та носити вбрання, користуватися парфумами, основи макіяжу тощо. Одне практичне заняття відводиться під майстер-клас із розробки індивідуального стилю студента

Мета курсу

Формування загальних компетентностей (загальнопрофесійної, мистецтвознавчої, комунікативної, культуролоігчної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент формує знання про історію світової моди та отримує практичні навички з формування індивідуального стилю

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0